Checklist parketplaatsing

 

Vóór u overgaat tot plaatsing van het parket controleert u best zorgvuldig of aan alle voorwaarden voor een correcte plaatsing is voldaan. Verder geven wij u hierbij ook enkele tips om de plaatsing van uw parketvloer correct voor te bereiden.

1. CONTROLE ONDERVLOER

Een vlakke, droge en stofvrije ondergrond is van groot belang, opdat de lijm op een ideale manier kan verbinden tussen het parket en de ondergrond. Laat betonnen dekvloeren of chape voldoende drogen.
Verwijder oneffenheden en vul gaten op. Zorg dat alle stof en vocht verdwenen zijn ! Bij stoffige chape, adviseren we vooraf een primer te plaatsen.

Parket over een bestaande stenen vloer? Dit is mogelijk mits het om een effen vloer gaat die vooraf goed ontvet werd (vb dmv aceton). Het aanbrengen van een primer kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om een betere hechting van de parketlijm te garanderen.

2. CONTROLE BINNENKLIMAAT:

Het leggen van parket moet de laatste taak zijn op een werf. Zorg er voor dat het pleisterwerk, de betegeling en de ondervloer goed droog zijn, de ramen, de verwarming en de sanitaire voorzieningen op de werf geklaard zijn en dat er geen risico op waterschade is. Een kamertemperatuur tijdens de installatie moet tussen 15°C en 18°C zijn en de relatieve vochtigheid tussen 45% en 65%. (grenswaarden niet langdurig aanhouden) Heeft u vloerverwarming? Dan dient het opstartprogramma volledig doorlopen te zijn alvorens de parketvloer kan geplaatst worden. Schilderwerken worden best uitgevoerd na plaatsing van het parket (plafonds en primerlagen kunnen uiteraard wel geplaatst worden).

3. ACCLIMATISATIE

Laat het parket ongeveer 2 dagen (samengesteld parket) ofwel 10 dagen (massief parket) acclimatiseren met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid.

Haal de parket uit de verpakking en leg deze plat / horizontaal op de grond van de ruimte waar de parket zal geplaatst worden, in stapels van max. 1 meter hoog. Visgraatparket dient in de verpakking te blijven tot het moment van plaatsing.

4. LEGRICHTING

Bepaal vooraf of bij aanvang van de plaatsing (eventueel samen met de plaatser) de gewenste legrichting van uw parket.

Enkele tips:

  • Plaats het parket in de richting van de meeste lichtinval
  • De ruimte wordt langer en smaller als je de planken in de lengterichting van de kamer legt. De ruimte wordt breder enkorter als je de planken in de breedterichting van de kamer legt.
  • Vaak wordt bij keuze van de legrichting ook rekening gehouden met de toegangsdeur van het vertrek dat je wenst tebetreden. Zo oogt een legrichting evenwijdig met de deur minder druk dan deze loodrecht op de deur. Plaats daaromhet parket met de meest gebruikte looprichting.
  • Kies je voor maatwerkmeubilair, deuren, … met een uitgesproken belijning in het hout dan is het ook best hiermeerekening te houden bij de keuze van de legrichting van de vloer. Leg je deze evenwijdig dan verhoogt dat de sereniteit van het geheel.

5. AANSLUITING PARKET

Uiteraard dient gestreefd te worden naar een mooie aansluiting van de parket tegen vloer van omringende kamers.   Bij niveauverschillen, kan gezocht worden naar een passende oplossing:

  • Bij minimale verschillen, kan er voor geopteerd worden op de grenzende planken lichtjes af te schuren of lichtjes hellend te plaatsen (door bijvoorbeeld dunne latten te lijmen onder de planken die grenzen aan de tegelvloer)
  • Bij grotere verschillen, kan er geopteerd worden voor de plaatsing van een overgangsprofiel. Ingeval van plaatsing door ons, vragen u u om de afmetingen van de deuropeningen vooraf door te geven zodat de nodige profielen voorzien kunnen worden.
  • Indien er gewerkt wordt met blokdeuren of ingewerkte plinten (of plinten dunner dan 15mm), dient u er rekening mee te houden dat een parketvloer volgens de regels van de kunst steeds een werkingsmarge van 5 à 10 mm dient te hebben.